Return to site

WIKANG FILIPINO, SALAMIN NG MAYAMANG KULTURA

ni: ELIZARDO A. ALFANTA

· Volume V Issue I

Saan nagmula ang kaalamang kultura? Sa bahay? Skwelahan? Lipunan?

Mga batis ng pag-unawa ng makulay at matalinghagang kasaysayan ng iniirog na bayan

Mga batis na inihahain ng kultura bago ka pa man naisilang

Sariling wika ipagmalaki at dapat ingatan

 

Wikang daluyan lamang ng kaalaman? O wikang nagbubuo ng kaalaman?

Ang wika mismo ang kaalaman, Tungkol sa hinaharayang kasaysayan at kakaibang kultura nakagawian

Ano ba ang tamat mali, moral at immoral, makatwiran at hindi makatwiran

Saan dito ang ugaling iyong kinagisnan?

 

Mahabang ugat ng pag-unawa sa sariling kultura

Dumaan man ito sa lenti ng kasaysayan, edukasyon at antropolohiya

Kaninong pananaw ang mananaig, kay emic o kay etic kaya?

Mangingibabaw sana ang malawak na pag-unawa

 

Tinitignan lagpas sa mapanupil na heograpiyang imahe at batayan

Binubuo ng watak watak na mga pulo, kulturat tradisyon, halo halong paniniwala, pananampalatayat pamantayan

Makabuluhang pagtanaw sa diskurso ng bansa bilang buong kultura, espasyo na hindi mawari ang hangganan

Dahil ito ang pamana sa ating mga ninuno na dapat ipagmalaki at igalang

 

Masasabing sisidlan ng artikulasyon na naging batingaw at alingawngaw ng bayan

Mga bantas at panuto nang nasa rehiyonal, laylayan at sentro ng bayan

kalakip na kinakatawan ang diskurso hinggil sa nagtalastasang retorika ng rehiyon at bansa sa mas malawak na balarila

Gamitin at ingatan para sa ikauunlad ng ating bayan

 

Wika ang nagsilbing balon at batis sa pagkilala ng makulay na pagkakakilanlan

Masalimoot, nagkakaiba ngunit makulayng mayamang kulturang kinagisnan

Itoy pagtatangka sa pagbuo’t pagbasag sa mga nakapunla sa tao-Filipino mamamayan

Wika ang sandigan para sa kaunlaran

 

Artikulasyong Pambansa, instrumento sa pag-unawa sa hinaharayang wika

Naging batis ng pag-kakaisa, salamin ng mayamat makulay na kultura

Gamitin ang mga mabuting aral at gintong salita

Kaya ang Pilipino ay, Pili na, Pino pa...