Return to site

PILIPINAS, BAYAN KO 

JEFFREY C. BALUT

· Volume IV Issue I

Pilipinas ay bayan ng may pagmamahalan,

Pilipinas ay bayan ng may pagtutulungan,

Pilipinas ay ating mahal na bayan,

Hindi tutumba ano man ang dumaan.

 

Pilipinas ay gawa sa matibay na pundasyon,

Hindi natitinag, hindi natitibag

Sa kabila ng malubhang sitwasyon

Pamahala’ay may nakalaang solusyon.

 

Kawal ng bayan laging nakatuon,

Para sa kaligtasan ang laging isinusulong,

Bawat mamamaya’y kanilang binabantayan,

Nang sa gayo’y lahat ay nasa katiwasayan.

 

Bagyo, baha, lindol o anumang sakit,

Bawa’t isa ay may pagmamalasakit,

Nagtutulungan kahit magkakaiba ang damit,

Dahil iisa ang gustong makamit.

 

Walang kahit anong hindi kakayanin,

Basta sa panginoon laging manalangin,

Pilipinas ay maaring matibay pa rin,

Dahil sa bawat puso natin Pilipinas ay nakatanim.