Return to site

MGA KAUGALIANG PILIPINO 

EVELYN C. VALENCIA 

· Volume IV Issue I

Mga Pilipino ay hinahangaan

Sa kaugalian na pinagyayaman

Saan mang sulok ng mundo ay masisilayan

Tatak Pilipino tunay na sandigan

 

Pagmamano ay unang kaugaliang di dapat kalimutan

Mga bagong henerasyon ay dapat tinuturuan

Ang salitang “Mano Po” ay huwag kaligtaan

Para maisabuhay ang ganitong kinagisnan

 

Ang pagsasabi ng Po at Opo ay maikling kataga

Na dapat sambitin ng bawat bata

Kaugaliang Pilipino na nakakatuwa

Bilang tanda ng paggalang sa nakakatatanda

 

Mga Pilipino’y likas na mabuti

Mga panauhin, buong puso ang pagtanggap

Kaugaliang naipamana ng mga ninuno

Magpahanggang ngayon ay namamalas pa

 

Kaugaliang Pilipino pagdating sa pamilya

Magandang samahan ay makikita

Kahit hirap ang buhay at maraming problema

Pinatitibay ito ng pagmamahalan ng pamilya

 

Likas na relihiyoso ang mga Pilipno

Palasimba at madasalin sa tuwi-tuwina

Paghingi ng awa at tulong ay sapat na

Upang mapatibay itong pananampalataya

 

Mga kaugaliang ito ay dapat pagyamanin

Patuloy na pahalagahan at paunlarin

Sama-sama tungo sa magandang layunin

Bilang bahagi ng tradisyon natin.