Return to site

“PILIPINAS, ANG AKING BANSA, ANG AKING PAG-ASA” 

LEA B. BALDONASA

· Volume IV Issue I

Pilipinas ang aking bansa, sa pagsubok o hamon’y hindi mapapadapa

Bagyo man o pandemya o kahit anong sakuna, bansa ko’y laging handa

Singtalas ng mga mata ng agila mag-isip ng solusyon sa problema

Singbilis rin ng lipad niya ang aksiyon at tugon na isinasagawa.

 

Dumaan ang bagyo, mga Pilipino’y natumba

Dumating ang pandemya, kinasanayan ng mga mamamaya’y nag-iba

Subalit dahil tayo’y sadyang sa Diyos ay may pananampalataya

Pasasalamat at biyaya ang dalangin ng bawat isa.

 

Ilang unos man ang dumaan sa ating bayan

Ilang pinsala man ang ating maranasan

Bansa natin di susuko’t hahanap ng paraan

Upang paghihirap ng mga mamamayan ay maibsan.

 

Marami mang sagabal sa pagbangon muli,

Mahirap ring simulan lalo na kung sawing-sawi

Subalit dahil sa pagnanais na makabawi

Lahat ay gagawin makamtan lamang ang minimithi.

 

O bayan kong Pilipinas, paghanga koy hindi kumukupas

Sa taglay mong ugaling hindi basta umaatras

Ano mang balakid ang saiyo’y humampas

Kahit latay nito’y manatiling marka sa iyong bukas.

 

Mga kababayan ko kalma lang kalma!

Itong pinagdadaanan natin’y lilipas din at mawawala

Basta’t sa Maykapal lubos ang ating tiwala

Pasasaan ba’t paghihirap natin ay may kapalit na ligaya.

 

Mga kababayan ko, nais kong mabatid ninyo

Na ang pandemya’t kalamidad ay isang paalala

Upang bayan natin’y alagaan, ingatan at bigyang halaga

Para sa kinabukasan ng kabataang siyang ating pag-asa.

 

Buhay ma’y natin nabago dahil sa pandemya’t bagyo

Ang mahalaga’y tayo’y hinubog at pinatatag nito

Na handang lumaban sa anumang pagsubok ng mundo

At mga balakid na susubok sa ating pagkatao.