Return to site

 MALASAKIT NI INANG BAYAN 

MARIZA M. EJE

· Volume IV Issue I

Inang bayang sinisinta, marahil ikaw ay nagtatanong

Ilan pa kaya… bakit…paano tatayo ngayong panahon ng pandemya, ang bansa ay susulong?

Sa tindi ng pagdatal, sunod-sunod na pagsubok

Pagdarahop, pagdurusa, tila apoy…tumutupok.

 

Inang bayang sinisinta, nasasaling ang puso mo, nahahabag sa pasakit

Biling-baliktad sa pagtulog, sa paghimlay alumpihit

Damdamin ay kinikipkip, tila di mo na malirip

Kapakanan ng bayan mo’y sa tuwina ay iniisip.

 

Inang bayang sinisinta, marami ng unos ang nagdaan at hindi na mabilang pa

Makadurog-puso ang paghikbi mo, sa bawat pagdatal nila

Sa kabila ng hilahil, hindi ka tumutumba

Ang lakas mo ay Poong Diyos, hindi ka nag-iisa.

 

Inang bayang sinisinta, paghanga at pagdakila mo ay hindi maiaalis

Saludo ang alay mo, paglingap na labis-labis

Sa iyong mga anak na frontliners nag-alay ng dugo’t-pawis

Bayani sila sa puso mo, silang lubhang nagtitiis.

 

Inang bayang sinisinta, pangaral mo, kalamidad lalabanan,

bagyo man o pandemya

Ito’y tatak ng bayan mong makadiyos, puno ng pag-asa

Ang pagsamo at dalangin mo, tayo’y isang lahi, lahat ay aahon

Sagip-buhay, kapit-bisig lahat ay babangon.

 

Inang bayang sinisinta, ang pag-aruga mo ay hindi nagtatapos

Tigib man ng tinik at pagsubok, pag-ibig mo ay taos

Ang iyo ngang pag-agapay, pagsuporta at pagdamay

Hindi maikakaila, ikaw nga’y aming Inay...