Return to site

LANDAS TUNGO SA LIWANAG NG BUKAS 

ARLENE A. DIMAANO 

· Volume IV Issue I

Madalas ako’y parang tuliro

Balisa at ‘di matimo

Iniisip ang bukas,

May pag-asa pa kayang babakas?

 

Pandemyang halos 3 taon na

Ito ba ay matatapos pa?

Kahirapan at problema kabikabila

Sino ang tutulong?

Saan magsisimula?

 

Kayraming mga bagay na dapat pakalimiin

Problema sa sarili dapat mong unahin

Ika’y manalamin, sarili ay suriin

Mga dapat mong baguhin,

Iyong pakaisipin.

 

Sa araw araw na puno ng karanasan

Mga paghihirap ay hindi maiiwasan

Pero ang mga tao sadyang maparaan

Gagawin lahat anumang pagdaanan.

 

Kahit ano pa man ang ating suungin

Lahat ng ito’y dapat nating kayanin

Nang ang tagumpay ay ating kamtin

Huwag makalimot sa Diyos manalangin.

 

Sa ating paglahok sa landas tungo sa liwanag

Kung lahat tayo’y titindig at di magkakapit-bisig

Pandemya ay magwawakas

Kakamtin ay magandang bukas!