Return to site

KOMU: ANG NABUONG TUNOG-BISWAL MODYUL SA FILIPINO 11

NICK LESTER M. OPEÑA

· Volume IV Issue IV

ABSTRACT

Ang pangunahing nagtulak sa pag-aaral na ito ay ang pagbuo at pagpapatunay ng isang aplikasyon kagamitang pampagtuturo para sa bagong kadawyan ang KOMU: Ang Nabuong Tunog-Biswal Modyul sa Filipino 11. Ang pag-aaral na ito ay sumunod sa disenyo at pamamaraan ng pananaliksik sa pagbuo ng kagamitang pampagturo. Ang mga respondente ng pag-aaral, na pinili sa pamamagitan ng Purposive sampling technique, na mayroong 30 mag-aaral mula sa CITI Global College, Inc. Calamba Campus, at 20 Filipino Guro sa Senior High School mula sa CITI Global College, Inc. Dibisyon ng Calamba City, Laguna.

Gamit ang four-point Likert Scale, simple mean, at t-test para sa mga independent sample, ang mga natuklasan ay nagsiwalat na ang nabuong KOMU: Ang Nabuong Tunog-Biswal Modyul sa Filipino 11 ay batay sa pagtatasa ng mga guro ng Filipino sa mga layunin, direksyon, paksa, at ang mga praktikal na pagsasanay ay lubos na wasto. Samantala, lubos ding tinanggap ang antas ng katanggap-tanggap ng nabuong KOMU: Ang Nabuong Tunog-Biswal Modyul sa Filipino 11 batay sa pagtataya ng mga guro ng Filipino sa kalinawan, kapakinabangan, presentasyon, at kaangkupan. Nagkaroon ng makabuluhang pagkakaiba sa antas ng akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa paghahambing ng mga mean na marka ng mga mag-aaral sa panahon ng pretest at posttest. Mahihinuha na ang nabuong KOMU: Ang Nabuong Tunog-Biswal Modyul sa Filipino 11 ay maliwanag na nagpapataas ng pagkatuto ng mag-aaral mula sa Baitang 11 batay sa pagkakaiba ng kanilang pagganap sa pretest at posttest.

Keyword/s: TUNOG-BISWAL MODYUL

see PDF attachment for more information