Return to site

GAANO PA KALAYO, GAANO PA KATAGAL?

VIRNIDA SANTOS JOAQUIN

· Volume II Issue II

Gaano pa kalayo?

Isang hatid-tingin

kasabay ng isang kiming ngiti.

Isang munting hikbing

sinundan nang sanglaksang patak ng luha.

Isang tawid lang ba ng tulay,

o makailang salin pa ng dyip?

Ilang pagsagwan pa ba ng bangka,

at pagsalungat sa agos ng panahon?

Ilang pagsisid pa ba sa malilim mong buntong-hininga?

Ilang hakbang pa ng mga paa,

ilang pagkurap pa ng mga mata?

Malayo pa ba?

Gaano pa katagal?

Ilang pagsikat at paglubog pa ng araw?

Isang dapit-hapon na lang ba,

o isa’t kalahating tulog naman kaya?

Isang hinga?

Isang kisap-mata kaya?

Baka naman isang tibok lang ng pusong nagdurusa?

Makailang pakikipagtalik pa kaya sa mga salita

at pakikiulayaw sa mga talinghaga?

Ilang pag-aanak pa ng mga tula?

Ilang pakikidigma?

Gaano pa kalayo?

Abot-tanaw na.

Gaano pa katagal?

Malapit na.