Return to site

BANGON PILIPINAS 

LOVEN P. GOCO 

· Volume IV Issue I

Kamusta Pilipinas?

Mula sa pagkakalugmok... Pagkakalugmok sa putik ng kahirapang pandemya ang nagdulot

Sa gapos ng pagkagutom at bigkis ng pagka-uhaw na tiniis ng bawat Pilipino

Sabayan pa ng mga kalamidad na tila magnanakaw kung sumulpot

Sa gabing masarap ang iyong tulog habang yakap ang yung pamilya

Pilit na kinakaya ang mga pagsubok

Kamusta Pilipinas?

Ilang taon na din ang nakalipas, ikaw ay hinubog na ng bagyo at pandemya

Pinakinang at pinadalisay na ang puso mong nagbabaga

Nagbabaga sa pagnanasang magtagumpay sa laban na sa wari mo ay talo ka

Ikaw ay matatag na! Tulad ng dyamante ang tibay mo at halaga

Pag-asa at pananalig sa puso mo'y narito na ang naging bunga

Bangon Pilipinas!

Ikaw ay handa na! Kapit-bisig nating harapin ang bukas na may ngiti at punong-puno ng ligaya

Sapagkat dumating na ang panahon ng pag-aani ng matamis na bunga

Ng iyong mga sakripisyo, pasakit, at dusa

Masusuklian na ang bawat patak ng luha mula sa iyong mga mata

Sapagkat nababanaag na ang bukang liwayway ng pag-asa

Bangon Pilipinas!

Ikaw ay malaya na! Ito na ang hudyat ng muli mong pagtakbo sa karera

Karera ng buhay patungo sa mas maunlad at maliwanag na umaga

Hawakan ang kaliwang dibdib at damhin ang maalab na tibok ng puso

Na nagsasabing ikaw ay Pilipinong tagumpay sa pagsubok ng panahon

Ikaw ay isang kampeon!