Return to site

BANGHAY ARALIN SA MUSIKA 4

(Kurikulum K to 12)

MARK JOSEPH N. RABUTAZO

· Volume II Issue II

Yunit 4- Aralin 6

Ang 2-Part Vocal o Instrumental Music

I. Layunin

1.Nakikilala sa pamamagitan ng pakikinig at pagbabasa ang mga halimbawa ng 2-part vocal o instrumental music.

2.Naaawit ang bahagi ng 2-part vocal o instrumental music.

3.Nalalaman kung ang bahagi ng isang awit ay may 2-part vocal

II. Paksang Aralin:

A. Paksa : Pagkilala sa 2-part vocal o instrumental music

B. Lunsarang Awit : Manang Biday, C, 2/4, So

Pakikinig: Balitaw duet, Gregorian chant-anak,

Mash-up pop songs

1.See You Again_Love Me like You Do_Sugar

2. Roar_Brave

3. Sa Ibang Mundo

C. Sanggunian : Musical piece ng “Manang Biday” (2-part), PG 173-176, KM 129-132

D. Kagamitan : Laptop, speaker, c-pitch pipe

E. Pagpapahalaga : Pakikiisa sa mga gawain at pagtuon ng pansin sa mga bahaging itinakda

F. Konsepto : Ang 2-part vocal ay binubuo ng dalawang himig: soprano at alto. Maaari ring boses ng soprano at tenor na inaawit ng sabay.

see PDF attachment for more information