Return to site

TANAGA

PINKY JANE A. PEREZ

· Volume III Issue I

“Faceshield”

Salamat sa panahon

Na ikaw ay kasama,

Paalam sayo igan

Ako ay hihinga na.

“Modules”

Salamat ‘nay at itay

Sa mga pagtuturo n’yo

Sa modules ni teacher ko

Na deadline sa ‘sang linggo.

“Internet”

Anong nangyari sa’yo

Deadline ng mga exam ko,

Yari na naman ako

Tulad nung isang linggo.