Return to site

PATULOY NA TITINDIG, PATUMBAIN MAN ILANG BESES

YAN KA, PILIPINAS! 

 MA. THERESA B. NOLLIDO 

· Volume IV Issue I

Kumusta Ka, Inang Bayan?

Alam ko nitong mga nagdaang taon,

Ikaw ay sinubok, nilugmok sa mga kaparusuhan

Tila ang Langit ay bigla kang iniwan.

 

Subalit itinakda man na ikaw ay mapabilang

Sa singsing ng apoy, kambal ang pagyanig, mga lupay’dumadagundong

Anumang oras biglang manganganib mamamayan mong tahimik sa paligid.

Hindi ka ba nanginginig, bakit patuloy ang pagtindig?

 

Itinakda mang ika’y lamunin tuwing bubuhos mapaminsalang hinagpis ng kalangitan

Dahilan sa taglay mong anyong higit pitong libong kapuluan

Hiwa-hiwalay man subalit suson-suson mo silang umaahon

Hindi ka dumadausdos, bakit patuloy ang pagbangon?

 

At wari ay hindi natatapos-tapos

Sa panibagong salot pagdating ay hinaplos

Ang kapayapaan ng bawat punla mo sa takot at pangamba namanhid

Araw-araw at magpahanggang ngayon, bagsik ng di’ nakikitang kalaba’y paligid-ligid.

 

Itong ngayong reynang pandemya, mapanghusga, naghahari sa sanlibutan

Sinubok mo ang tibay at paniniwala ng sinuman sa kakabit mong sakit at suliranin

Si Inang Bayan, heto’t patuloy na umuusbong

Kanyang mga ugat ng pag-asa’y yayabong.

 

Oh, yan ka Pilipinas, aming Inang Bayang kinagisnan!

Nakangiti, nagbubunyi sa panibagong pagharap sa bagong kapitulo ng kinabukasan

Dama man ang walang-hanggang panganib dulot man nito’y iyong paglumbay

Subalit ika’y nananatiling malakas, nananatiling matibay.

 

Saan ka humuhugot, O Inang Bayang mahal?

Bakit ika’y ganyan, misteryong nagliliwanag mula sa karimlang masukal

Anong milagrong taglay, mahika o agimat

Upang ika’y laging makitang sumisilip, umaanga-angat.

 

Patuloy ka mang patumbain, dikdikin, mga kalabang iba-iba sa anyo at tirada

Hindi magiging dahilan ito ng iyong pagpilay, pagtumba

Dahil ikay nasubok na sa mga karanasang sari-sari ang timpla

Manalig lang sa Kanya, at kumampi sa tama, tiyak Ika’y mananatiling buo at pinagpala!