Return to site

LIWANAG SA DILIM 

REGGIE V. EVANGELISTA 

· Volume IV Issue I

Pinoy… Matibay…. Matatag di sumusuko!

Katagang larawan sa Pilipinong buo ang loob

Dumaan man ang unos, laging bumabangon

Di natitinag sa hirap na hinaharap.

 

Dumapa’t matumba...mawasak, mawalis ng pagsubok

Laging tumatayong tindig sa bawat hamon.

Pinoy na magaling walang sinusukuan,

Hanggat humihinga, kayang magpatuloy.

 

Bawat pinoy maniwala sa kanilang kakayahan

Sapagkat madalas sarili ang sandalan

Dito sa mundong puno ng kahirapan

Lakas ng loob gawin nating sandigan.

 

Anumang tadhana sa bawat isa nakalaan

Sari-saring tungkulin ang dapat gampanan

Lahat ng hirap na ating nararanasan

Gawing inspirasyon ng ating kalakasan.

 

Laging tibayan ang pananampalataya

Sa buhay na di tiyak kung talo o kaya

Huwag susuko sa pagsubok na dala

Liwanag sa dilim ating matatamasa.