Return to site

LESSON EXEMPLAR

ARALING PANLIPUNAN

SECOND YEAR

RICARDO C. BENIS JR.

· Volume II Issue IV

I. LAYUNIN: 

A. Naiisa-isa ang mga likas na yaman ng mga rehiyon sa Asya;

B. Naipapaliwanag ang ibat’ ibang produkto na buhat sa kanilang likas na yaman;

C. Napahahalagahan ang mga likas na yaman ng asya o ng inyong lugar sa pamamagitan ng isang slogan.

II. NILALAMAN:

A. Paksa: Mga Likas na Yaman ng Asya.

B. Sanggunian: Asya Pag-usbong ng kabihasnan pp. 36-42  

C. Kagamitan: Musika na pinamagatang MAKULAY NA BULAKENYO

III. PAMAMARAAN:

 

A. Panimulang Gawain

1. Balik-aral

Magbanggit ng isang katangian pisikal ng Asya.

2. Lunsaran

a. Pagpaparinig sa mga mag-aaral ng isang musika na nilikha upang ipakita ang kayamanan ng mga taga-Bulakan. Ito ay ang MAKULAY NA BULAKENYO.

b. Habang nakikinig ay ilista ang mga lalawigang mababanggit at ang mga likas na yaman o produktong merun sila. 

c. Tatawag ng mag-aaral para sabihin ang knailang nailista. Isa-isa lamang para mapagbigyan lahat.

d. Iparirinig na ng guro ang Awitin.

see PDF attachment for more information