Return to site

Ilugmok Man ang Bayan Ko

Jennifer D. Pagcaliwagan

· Volume I Issue IV

Tumigil ang ikot ng mundo,

Ang mga tao ay tumimo

Kasingbilis ng segundo,

Inilugmok ang bayan ko

Mga tao’y di magkamayaw,

Tila lahat gustong ihiyaw

Sakit na umaalingawngaw

Sa puso’t diwa’y may batingaw

Inilugmok ang bayan ko

Aming mundo’y ginulantang

Lahat tila nakalutang

Patutunguhan ay di alam

Pagka’t karamihan ay walang alam

Inilugmok ang bayan ko

Pandemyang kinakaharap

Sa sangkatauhan ay nagpapahirap

Tila baga ang bukas mawari ay mahirap

Nagsimulang mawalan ng pangarap

Inilugmok ang bayan ko

Ngunit sa tuwina ay ikintal

Kailanman ay di mabubuwal

Bayan naming minamahal

Ilugmok man ay uusal

Oo, Pilipino kami

Kailanma’y pasupil ay di naming gawi

Pagka’t Pilipino kami

Pesteng sakit ay di mamumutawi

Ilugmok man ang bayan ko.

Walang hindi kayang gawin

Lahat ay hindi palalampasin

Hangad na kaligtasan ay kamtin

Upang hinagpis ay pawiin

Ilugmok man ang bayan ko.

Pasasaan ba’t matatapos rin

Pighati ay diringgin

Ang lahat ay kayang tuparin

Ng taimtim manalangin

Ilugmok man ang bayan ko.