Return to site

HAMON NG BUHAY 

RAISSA T. TORRENTE

· Volume IV Issue I

Buhay, isang pagtahak sa daang malubak

Matutong bumangon sa pagkasadlak

Paghihirap ng damdami'y ititibok

Mga luha sa mata’y papatak

Tulad ng mga pawis sa noo’ng tumatagaktak

Kapag sa pagod ay batak na batak

 

Ganito ang buhay,

Hindi magiging mahusay kung hindi magsasanay

Hindi magiging masaya kung laging nalulumbay,

Hindi magiging malakas kung laging nananamlay

Hindi makakamit ang inaasam kung laging maghihintay

At hindi titibay kung hihinto sa paglalakbay...

 

Hayaang umasa kahit mahirap

Ang mahalaga'y ang pagsusumikap

Na makakamit din ang pinapangarap

Malayo man ito sa hinaharap,

Marami mang kamay ang nagpapanggap,

Marami mang duda ang iyong natatanggap

 

Magpatuloy lamang na lakbayin

Mga pagsubok iyong sagupain

Armas mo’y isang panalangin

Mahirap man ang daang babagtasin

Ang mahalaga'y sinubok tahakin

Ang tuktok nito’y mararating din…