Return to site

GAWING ‘VIRAL’ ang KAGANDAHANG-ASAL

(A Strategic Intervention Material in Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 7)

JOSE B. LEGASPI JR.

· Volume II Issue III

GUIDE CARD

Mukhang naguguluhan at nalilito ka pa sa kaugnayan ng pagpapahalaga at birtud na iyong pinag-aralan? Makakatulong ang mga halimbawa sa gawaing ito upang masagot mo ang iyong katanungan sa iyong isip, hayaan mong tulungan kitang unawain ito nang mas mabuti.

Sa bawat araw na dumaraan, maraming pagpili ang ginagawa ng tao. Kung anong damit ang isusuot, kung papasok ba o hindi sa paaralan, kung isasauli ang sobrang sukli sa binili sa tindahan at maraming pang iba. At sa iyong pagpili, mahalagang mahasa ang kakayahan na maging maingat bago isagawa ang anumang kilos. Kasama sa bawat pagpapasiya sa araw-araw ay ang mamili sa pagitan ng TAMA at MALI, MABUTI at MASAMA. Ano ba ang kailangan mo upang matuto kang mamili sa pagitan ng mga bagay na ito.

Ang bawat gawaing iyong madadaanan ay may nakahandang hamong dapat mong sagutan upang makapagpatuloy sa susunod na mga gawain.

Nakahanda ka na bang malaman kung ano ang layunin ng iyong pagiging tao lalo sa? Simulan na natin, Ngayon na!

see PDF attachment for more information