Return to site

ANG ISANG BUHAY 

 Isinulat ni: CAMILLE P. ALICAWAY 

· Volume IV Issue II

I

Nakakabingi ang katahimikan

Katahimikan na gustong takasan

Takasan ng may pag aalinlangan

At di alam kung may patutunguhan

 

II

Ngunit wala itong pupuntahan

Niyakap na ang katahimikan

Sigurado ng walang balikan

Sapagkat ito’y pang walang hanggan

 

III

Iminumulat ang mga mata

Mga matang ayaw kumawala

Naisin ma’y hindi magawa

Sapagkat wala na ang sigla

 

IV

Nais na marinig

Nais na makita

Nais maramdaman

Ang muling paghinga

 

V

Ngunit bawat buhay

Ay iisa lamang

Mas pakaingatan

Ng di pagsisihan