Return to site

ANAK

ni: MARIA CECILIA H. MENDOZA

· Volume V Issue I

Bawat isa’y may pinapangarap

Magkaroon ng anak biyaya ng Maykapal

Sa buhay ng mag-asawa hatid ay ligaya

Upang makumpleto saya ng pamilya

 

May mga panahong di maiwasan

Malungkot sa abang kalagayan

Pagsakay ng dyip, katabi ng magulang

Ang anak niyang pinakamamahal

 

Sabi ko sa aking sarili na nagmumuni

Kung sanay may anak tiyak na kasama

Kapag may lakad at pupuntahan pa

Siguradong di maiiwan, anak laging dala

 

Bakit ito ang ipinagkaloob

Di mo rin matarok ang plano ng Diyos

Ang iba’y hirap sa buhay, anak ay sagana

Ang may kakayanan, isa man ay wala

 

Gaya ng iba’y ginawa ang alam

Nagdebosyon, nanalangin upang pagbigyan

Kahit isang anak na makakasama

Sa panahong tumanda at walang kakayahan

 

Masakit man sa aking kalooban

Dapat tanggapin at patunayan

Di pagkakaroon ng anak ay may dahilan

Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam

 

Kaya sa lahat ng may ganitong karanasan

Iwasang malungkot, sa halip ay magdasal

Hilingin sa Diyos kung mapagbibigyan

Manapa’y tanggapin, maluwag sa kalooban

 

Paalala ko lang sa lahat ng mga magulang

Mga anak ninyo’y inyong pangalagaan

Sapagkat tanging Diyos lang na lumalang

Ang nagkaloob at nagbigay buhay