Return to site

AKO: SA GITNA NG PANDEMYA 

MARISSA PUGAY BAGACINA

· Volume IV Issue I

Nakakabinging katahimikan aking naulinigan,

Sa pagdating ng isang trahedyang sadyang kinakatakutan,

Mga nautal na labi, at pigil- hiningang mga katanungan,

Bakit ba humantong sa isang dagok na ang lahat ay naapektuhan?

 

Mga katakot-takot na hinaing, nanangis na damdamin,

Ang sumikil sa mga isip na halos sumambulat na rin,

Ngunit ang pananalig sa Taas,

Pangamba’t -takot ay pilit na pinatatakas.

 

Katakot-takot na mga katanungan, isip ko’y nagulumihan

Sa paglabas sa bahay ay pinutol nang panandalian,

Paano ko maiiwasan at mapangangalagaan?

Na ako at aking ginagalawan ay ligtas sa kapahamakan?

 

Pagsunod sa payo sa mga kinauukulan,

Mga ligtas na kaalaman aking tinandaan,

At mapagbigay-alam sa kalahatan,

Na ang pagsunod ay may mabuting kahihinatnan.

 

Pangambang aking kinatatakutan

Telang-takip sa bibig ko di-kinakalimutan

Pagdala ng mga pang-mediko ay pinaglalaanan,

Ritwal ko na sa aking paglabas sa tahanan

 

Komunidad ko’y pinanatili ang kalinisan.

Mga bagay na dapat iwasan, aking pinagtutuunan,

Mga gawaing-pangkalusugan,

Pinanatili ko sa aking isipan.

 

Mga panaghoy at pagkabagot

At pilit gumigising sa tila- bangungot

Tanging sa Kanya na lamang humuhugot ng malaking sagot.

Na ang tanikala ng pandemya ay malagot

 

Ngunit Ako, at tayong lahat sa gitna ng pandemya,

Na hinangad na makalaya, di -inalintana ang salitang di-kaya

Tatayo’t pag-igting sa abilidad na susupil sa anumang kalamidad,

Di susuko’t tiklop-tuhod sa Itaas panalangi’y matupad.